Voldtekt for alle! Rettferdighet for alle!

 

Voldtektssaker har tatt opp en stor del av mediebildet vårt den siste tiden. Et eksempel er Hemsedal saken som skapte mye debatt rundt om i landet etter at de anklagede ble frifunnet. Av ren nysgjerrighet fant jeg ut at jeg ville kikke litt på straffebestemmelsene rundt voldtekt i Norge. Voldtekt står omtalt i straffeloven kapittel 26. Seksuallovbrudd.

I §291 står det

Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. (https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§291)


Videre i § 292 står det:

Minstestraff for voldtekt til samleie mv. Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarms- åpning, eller

d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang. (https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§292)

Første gang jeg leste igjennom §292 ble jeg ganske paff. Med dagens ordbruk utelukker vi en hel gruppe. Nemlig menn som blir tvunget til å penetrere. Lengre nede i straffeloven kommer §297.

Seksuell handling uten samtykke

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

Blir det da under denne paragrafen voldtekten av menn faller under? Er det denne paragrafen som skal verne om menn som blir tvunget til å penetrere noen. Da er det kanskje ikke så rart at 99% av alle registrerte anmeldte gjerningspersoner av voldtekt er menn. (https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_3591.pdf) Det å bli tvunget til å penetrere/innføre penis inn i en annen person er like mye voldtekt som det å bli penetrert er. Det er på tide at dette også skal gjelde som voldtekt. 

Voldtekt er en utrolig vanskelig forbrytelse i første omgang. Det er tøft for ofrene å stå frem, og en eventuell rettssak vil kunne være en enorm påkjenning. Blir det ikke da rett og rimelig at vi tar med alle ofrene, gjør det mulig for alle ofrene å få samme behandling i rettssystemet. Burde vi ikke i dagens Norge ha strafferammer rundt voldtekt som er kjønnsnøytrale, og som inkluderer menn som ofre og kvinner som mulige overgripere?

Nå har vi kommet til november og Movember har startet opp. Det er da på tide å rette fokuset på menns helse og menns utfordringer i det daglige. I Norge mellom 2013 -2015 var 70% av alle ofre for selvmord menn. Dette er en trend vi må få snudd, kanskje endringer i lovverket kan hjelpe oss ett steg i riktig retning. La oss gi mannlige voldtektsofre en stemme. Tvunget til å penetrere er også voldtekt! Det er en krenkelse av offeret, og det er bare rett og rimelig at de som har blitt utsatt for det også skal bli beskyttet av lovverket vårt. 

 

#Voldtekt #Straff #Politikk #Menn #Movember #Rettigheter 

 

5 kommentarer

Sunniva Skaug

05.11.2016 kl.20:16

Bra skrevet. Ha en fin kveld. :) Delta gjerne i ukens blogg. :)

Nora

06.11.2016 kl.16:34

Godt skrevet! Takk, for at du deler dette.

Jurgen Decker

06.11.2016 kl.17:34

Hvis du tar en kikk på bloggen min så vil du finne en del tall i forhold til overgrep mot gutter/menn med blant annet kvinnelig overgriper.

SincereHarpy

06.11.2016 kl.18:59

Jurgen Decker: Det skal jeg helt klart gjøre. :)

Gratistjenesten

06.11.2016 kl.23:32

Hei! Veldig interessant innlegg. Jeg vil poste en historie i forbindelse med voldtekt, i løpet av uken. Titt gjerne innom :-) Bra skrevet, stå på videre.

Skriv en ny kommentar

SincereHarpy

SincereHarpy

23, Porsgrunn

Kategorier

Arkiv

hits